onmiddellijk een uitrusting te kopen, het is wel beter om
eigen uitrusting aan te schaffen, MAAR iedereen in de club
kan ook materiaal huren, we beschikken over voldoende
uitrusting.
Ook
iedereen  die een duik-cursus bij ons volgt krijgt
cursus.